Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ภาพกิจกรรมสำนักงาน

Hits: 9

ขอเชิญเขียนเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

Hits: 28

ขอเชิญชวนคนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในโรงเรียน สถาบัน หน่วยงาน องค์กร

โดยเขียนเรียงความเรื่อง “สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา”

ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ ตัวบรรจง ไม่เว้นบรรทัด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร TH-Sarabun Psk ขนาด 16-18 พอยท์

รางวัลมีดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล     8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล     6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล     4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

*ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 และทาง E-maiI :unitedway@ncswt.or.th ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ โทรศัพท์ 02-3547550 , 02-3547533-37 ต่อ 506,417

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.gsbseniorwow.com

Hits: 160

ธนาคารออมสินได้จัดทำเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีเป้าหมายสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุของตนเอง และเพื่อขยายฐานลูกค้าสูงวัยให้เพิ่มขึ้น โดยเนื้อหาบนเว็บไซต์จะรวบรวมข่าวสารและสาระความบันเทิงมากมาย เช่น บทเพลงคาราโอเกะ บทความเพื่อสุขภาพ สิทธิพิเศษส่วนลดต่าง ๆ มากกว่า 300 สถานประกอบการ รูปภาพสวยๆ ที่สามารถส่งต่อเพื่อทักทายเพื่อน ๆในแต่ละวันและอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมออนไลน์ให้สมาชิกบนเว็บไซต์ได้ร่วมสนุกกันเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย

ขอเรียนเชิญท่านร่วมสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ www.gsbseniorwow.com โดยสามารถสมัครได้ง่าย ๆ เพียงสมัครสมาชิกผ่านระบบเว็บไซต์ หรือเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือ Line เพื่อรับข่าวสารและสาระความบันเทิงต่าง ๆ บนเว็บไซต์

รายงานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯการบุกรุกที่ดินสาธารณะจ.ปทุมธานีครั้งที่ 3/60

Hits: 408

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานการประชุม

ตลาดงานคนพิการออนไลน์

Hits: 353