Category Archives: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.62

Hits: 51

รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.62

Hits: 107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

Hits: 259

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ประกวดราคาก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับผู้สูงอายุภายในวัด พื้นที่ 7 อำเภอ จำนวน 20 วัด

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับผู้สูงอายุภายในวัดพื้นที่ 7 อำเภอ

Hits: 235

 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับผู้สูงอายุภายในวัดพื้นที่ 7 อำเภอ จำนวน 20 วัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กดเพื่ออ่าน

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์

Hits: 397

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์