Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.gsbseniorwow.com

Hits: 160

ธนาคารออมสินได้จัดทำเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีเป้าหมายสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุของตนเอง และเพื่อขยายฐานลูกค้าสูงวัยให้เพิ่มขึ้น โดยเนื้อหาบนเว็บไซต์จะรวบรวมข่าวสารและสาระความบันเทิงมากมาย เช่น บทเพลงคาราโอเกะ บทความเพื่อสุขภาพ สิทธิพิเศษส่วนลดต่าง ๆ มากกว่า 300 สถานประกอบการ รูปภาพสวยๆ ที่สามารถส่งต่อเพื่อทักทายเพื่อน ๆในแต่ละวันและอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมออนไลน์ให้สมาชิกบนเว็บไซต์ได้ร่วมสนุกกันเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย

ขอเรียนเชิญท่านร่วมสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ www.gsbseniorwow.com โดยสามารถสมัครได้ง่าย ๆ เพียงสมัครสมาชิกผ่านระบบเว็บไซต์ หรือเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือ Line เพื่อรับข่าวสารและสาระความบันเทิงต่าง ๆ บนเว็บไซต์

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี

Hits: 247

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี

Hits: 192

ผลการสำรวจความคิดเห็น พม.โพล เรื่อง”ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?)คุณ”

Hits: 201

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

Hits: 128

ประชาสันพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ