ลงนามถวายพระพรและ วางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

Hits: 451

วันที่ 28 กรกฏาคม 2558 เวลา 6.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีตักบาตร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ ถนนหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจ.ปทุมธานี และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา  วัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี่ ช่วงเย็นได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรและ วางพุ่มทอง พุ่มเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมศาลารักษ์ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี