วันที่ 31 ส.ค – 1 ก.ย งานประกาศเกียรติคุณตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรงฯ

Hits: 302

นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีร่วม11894436_1471337406504965_8281905495291154210_o 11899955_1471337409838298_8762090195639977789_n 11987077_1471337403171632_3128620256135141931_nและงานสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 31สค.-1กย. ณ.โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ