วันที่3 ก.ย 58 งานมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงพม.

Hits: 368

วันที่3กันยายน58 นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมแสดงความยินดีในงานมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณ อายุราชการของข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีซึ่งในการเกษียณครั้งนี้มีข้าราชการในสำนักงานพัฒนาสังคมฯ เกษียณ 1 ท่าน นายนวรัตน์ มีสุข หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเข้าร่วมรับโล่1450728_1473185066320199_2544963705674427517_n 1908048_1473184416320264_8413924515074216130_n 10247507_1473184019653637_396361125947153619_n 10409206_1473184279653611_3385357626769170822_n 10438283_1473184872986885_2848274191263598530_n 10481748_1473185566320149_8543873702421313969_n 10592670_1473184539653585_4025710510088978171_n 10996899_1473183989653640_8141281669092513824_n 11013206_1473185482986824_3817620799520944567_n 11057112_1473184049653634_1520052393328521657_n 11150970_1473184256320280_1785631005513549894_n 11206941_1473184522986920_1968044696270802019_n 11227556_1473184142986958_4829258509086922370_n 11921627_1473184379653601_946804494443800119_n 11924535_1473184219653617_7705267224436352915_n 11924962_1473184699653569_7304668376826302367_n 11947443_1473184606320245_7813517946714670462_n 11951114_1473184642986908_6055637765856794707_n 11953154_1473185412986831_6487351827191821178_n 11960053_1473185326320173_57749258438330222_n 11960187_1473185519653487_7228037919156480719_n 11960192_1473185422986830_3369916509692203492_n 11987033_1473185462986826_7401013350910157061_n 11987077_1471337403171632_3128620256135141931_n 11988448_1473184172986955_4565268336113735796_n 11988734_1473184562986916_2860253637842363598_n