ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2558

Hits: 378

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เข้าประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2558 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบัวแก้วชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี