ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคงจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2558

Hits: 303

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคงจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2558 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีDSC05597 DSC05599 DSC05600 DSC05602 DSC05604 DSC05607 DSC05614 DSC05615 DSC05618