จัดประชุมบูรณาการการปฏิบัติงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ พม

Hits: 332

1897707_1492962374342468_8479430884592042405_n 11148776_1492962151009157_3881277416243914929_n 12208714_1492962317675807_8471102653700653200_n 12241210_1492962107675828_5295083316113418236_nวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ พม ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจัดประชุมบูรณาการการปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการ การทำงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและร่วมกันแก้ใขปัญหาในการทำงาน และจัดเตรียมความพร้อมการปั่น bike for dad ของผู้รับบริการในหน่วยงาน พม.