บูรณาการจัดระเบียบขอทานครั้งที่ 6 ทั่วประเทศวันที่สอง

Hits: 430

วันที่17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานฯ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมดำเนินการจาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.ปทุมธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.ปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง รพ.สต.คลองหนึ่งหมู่ 13 รพ.สต.คลองสอง หมู่ 13 เทศบาลเมืองท่าโขลง และสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ได้บูรณาการจัดระเบียบขอทานครั้งที่ 6 ทั่วประเทศ ซึ่งในวันที่สองพื้นที่ได้แก่ หน้านิคมอุตสาหกรรมนวนคร พบขอทาน จำนวน 1 คน เป็นหญิงชาวกัมพูชา อายุประมาณ 69 ปี ได้ดำเนินการทำบันทึกจับกุม ตรวจร่างกาย และประสานส่งต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป