คนพิการปทุมธานีปั่นเพื่อพ่อ

Hits: 468

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี โดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เครือข่ายคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (Bike For Dad) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด มีคนพิการเข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน
12376523_1498958623742843_7823293283878508805_n

12376482_1498958637076175_1988771377397416426_n

12373412_1498958673742838_5268527959657655674_n

12366484_1498958760409496_2796621492252985673_n

12347659_1498958743742831_9220213356519409228_n

12347654_1498958820409490_8148722958248003332_n

12346398_1498958830409489_4011376619133489818_n

12316073_1498958913742814_2672404505963699216_n