พิธีประทานรางวัล “ประชาบดี”เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ

Hits: 395

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยาลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2558 โดยจังหวัดปทุมธานีมีผู้ได้รับรางวัลคือ นายสมพงษ์ เนียมแตง ผู้เข้ารับรางวัลประเภทบุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตที่ดีเป็นแบบอย่าง ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค