ร่วมประชุม ASCC 2025 ก้าวไปข้างหน้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ 2558

Hits: 369

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ปทุมธานี ได้มอบหมายศูนย์บริการคนพิการเข้าร่วมประชุม ASCC 2025 ก้าวไปข้างหน้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ