ผู้บริหารมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ชี้แจงรายละเอียดการจัดงาน IYF World Culture 2016

Hits: 386

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ได้แก่ นายฮัก เชิล คิม และ นางสุกานดา พาร์ค เข้าพบนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดงาน IYF World Culture 2016 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต โดยการจัดงานดังกล่าวจะมีเยาวชนจากประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมประมาณ 5,000 คน ทั้งนี้ ผู้บริหาร IYF ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานดังกล่าว ในวันที่ 28 มกราคม 2559