พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Hits: 467

วันที่ 16 ธ.ค. 58 เวลา 14.00 น. นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเทียนถวาย อำเภอเมืองปทุมธานี โดยนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี มีคณะสงฆ์ ,หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก