โครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ฉลองพระชนพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558

Hits: 363

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง และผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมงานเพื่อรับป้าย”1928302_1502050616766977_282895721174934543_n

12369156_1502050723433633_1437470368721552268_n

12376080_1502050600100312_8047727688797293108_n

12391348_1502050710100301_2595361175300938128_n

12400543_1502050683433637_4941844620136508348_n” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ