ลงพื้นที่ทำสัญญาการให้บริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดปทุมธานี ระหว่างผู้ช่วยคนพิการกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

Hits: 468

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ลงพื้นที่ทำสัญญาการให้บริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดปทุมธานี ระหว่างผู้ช่วยคนพิการกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
946477_1503115899993782_7819734755060752972_n

1918805_1503115766660462_5928807200815114385_n

1937163_1503115829993789_3987763653800198893_n

10441324_1503115716660467_8824503764953898337_n

10557394_1503115859993786_2789753017931598693_n

10670082_1503115723327133_6743965248863361385_n