สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปยังสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีเป็นการส่วนพระองค์

Hits: 586

เวลา 09.27น.วันนี้(31ธ.ค.58) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปยังสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจกรรมของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตโอกาสนี้ทรงปลูกต้นปาริชาติซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดปทุมธานีจากนั้นเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและผู้สูงอายุทั้งสองแห่ง ในการนี้ท่านปลัดไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ท่านอธิบดี-รองอธิบดีกรมกิจการเด็กฯ/ท่านอธิบดี-รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ/นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี /นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าหน่วยพม.ปทุมธานีเฝ้ารับเสด็จ