ประชุมเตรียมจัดงานวันคนพิการ

Hits: 297

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. สนง.พมจ.ปทุมธานี โดยศูนย์บริการคนพิการ ได้จัดประชุมเครือข่าย เตรียมงานการจัดงานวันคนพิการ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
936598_1506323779672994_8412159010271223035_n

1510830_1506323709673001_2148221006576505874_n

12507285_1506323749672997_3662108921868015941_n

12507473_1506323686339670_1876365275069949069_n