นางสาวพนารัตน์ จันทร์จิระ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธานในพิธิเปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2559 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี

Hits: 521

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมาย ให้946179_1506324106339628_8449139071404749468_n

1175497_1506324086339630_7043803414412875475_n

1454959_1506324199672952_7255785931831436761_n

12494750_1506324149672957_6468909749849064784_n

12507284_1506324066339632_3783602394789246234_n

12507473_1506324279672944_5036940705477173404_n

12509310_1506324123006293_7027468144688014570_n

12522913_1506324183006287_6783710340166516685_nเป็นประธานในพิธิเปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2559 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี โดยมีสภาเด็กและเยาวชนอำเภอและจังหวัดปทุมธานี จำนวน 112 คน เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี