พมจ.ปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

Hits: 381

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีมอบให้นางรุ่งทิวา สุดแดน 1929710_1506925189612853_1585656413587061857_n

12507540_1506925102946195_1512913579167806176_n

12512589_1506925336279505_4183249530018267206_n

12540542_1506925389612833_6175607402268607417_n

12540559_1506925132946192_1945464188528464478_n

12552749_1506925242946181_3174251072012915653_n

12552794_1506925312946174_8662494907839226059_n ในการนี้ได้รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาฯ และเยี่ยมชม/ร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว