งานเด็กแห่งชาติ ในชุมชนเคหะนวนคร

Hits: 590

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ โครงการเคหะชุมชนนวนคร 1 และ 2 นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกับการเคหะแห่งชาติจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กในชุมชนเคหะนวนคร และชุมชนข้างเคียง ในครั้งนี้มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน กิจกรรมประกอบไปด้วย เกมส์พัฒนาทักษะต่างๆ จับฉลากรางวัล รับของที่ระลึกกลับบ้าน และขอขอบคุณสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตที่ให้การสนับสนุนของเล่น ขนมและอีกทั้ง ผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนเคหะนวนคร มาร่วมตั้งซุ้มอาหาร ขนม และไอครีม มอบให้เด็กๆมากมาย ต่อมาในเวลา 11.00 น. นายดารนัย อินสว่าง รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ ได้มาให้กำลังใจเด็กๆ มอบของรางวัล และอีกทั้งได้ผัดไทรสเลิศเลี้ยงเด็กๆและผู้เข้าร่วมงาน
1652_1506927802945925_1153069230886904897_n

8487_1506928032945902_462377121037559996_n

535041_1506928119612560_8941202329190143256_n

535168_1506927552945950_2487218309523889663_n

946108_1506927296279309_107145697165825712_n

1003599_1506927526279286_6051305927908889244_n

1157396_1506927882945917_29715172138593481_n

1513171_1506927996279239_1515031430405265312_n

10307413_1506927466279292_2345108622925665175_n

10338326_1506927379612634_181046540141686272_n

10366222_1506927872945918_5737162996711145608_n

10400420_1506927156279323_5184961111946533017_n

10689488_1506928086279230_4560493473166679481_n

11204948_1506927282945977_3514635510779032447_n

12376344_1506927686279270_2897758654747056898_n

12400913_1506927402945965_3764299863305528214_n

12438975_1506927366279302_8221535285944670585_n

12508684_1506927509612621_8732341433010967116_n

12509404_1506927212945984_9073033155225852137_n

12509761_1506927672945938_3492577932970148427_n

12509866_1506928202945885_6218230331943957008_n

12522948_1506927176279321_7140131545569930017_n

12540798_1506927829612589_528994445783122161_n

12541049_1506927642945941_3703557077852812206_n

12548993_1506927606279278_1663341088578187706_n

12552643_1506927656279273_5721621737618858297_n

12552752_1506928182945887_5970539548815396554_n

12552767_1506927349612637_5295898408539063955_n