สาธิตและจัดตลาดนัดภูมิปัญญาสร้างอาชีพผู้สูงอายุ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

Hits: 355

​วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นำท่านผู้สูงอายุไปร่วม ในงานมีสินค้ามาจำหน่ายมากมาย จากหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.และเครือข่ายต่างๆ เช่น อพม. สภาเด็กและเยาชน ฯลฯ ทั้งนี้ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ได้นำขนมตาล พุดดิ้งมะพร้าวอ่อน เมี่ยงคำปทุม ขนมข้าวเหนียวลูกตาล และเก้าอี้มหัศจรรย์ มาสาธิต และจำหน่าย ในวันนี้ มีประชาชนมาอุดหนุนคับคั่ง เพื่อเป็นการสร้างงาน-สร้างรายได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพ ขอเชิญชวนมาอุดหนุนสินค้าจากจังหวัดปทุมธานี และสินค้าในงาน
934161_1507991866172852_6760228725670613069_n

946478_1507991922839513_6030428506080152114_n

1475782_1507991902839515_6289359927044350671_n

12494880_1507992199506152_5925158885116233642_n

12472676_1507991946172844_4661702207634159663_n

12439263_1507992092839496_8650845661472477147_n

1927658_1507992066172832_5363117313333982965_n

1937158_1507992032839502_6396274479567725453_n

12400932_1507991982839507_6588885238949861846_n

12418006_1507991812839524_5059701076684424944_n

12509580_1507992009506171_5136135554279568081_n

12509468_1507992249506147_4195593720843437909_n

12509366_1507991796172859_7857152191171490347_n

12508785_1507992266172812_7190973912679489131_n

12494973_1507992169506155_7031471118194721969_n

12523913_1507992272839478_7833748279124938764_n

12573748_1507992126172826_8276283642348127904_n