ประชุม วางแผนจัดระเบียบสังคม ในบริเวณรอบสถานศึกษา

Hits: 282

วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานตำรวจสภ.ปากคลองรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายปกครองอ.คลองหลวง สรรพสามิต วัฒนธรรมและสาธารณสุข เพื่อ12508681_1507994126172626_3888724191112142271_n

12509572_1507994156172623_1212417611548410206_n

12522926_1507994219505950_4197145890399517362_n

12565364_1507994199505952_445632154622141389_n เพื่อแก้ไขปัญหา เรื่องสถานบริการเสียงดัง การดัดแปลงอาคาร การจดทะเบียนหอพักหอ ฯลฯ