พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ขอรับความช่วยเหลือ

Hits: 289

วันที่ 14 มกราคม 2559 นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ขอรับความช่วยเหลือ โดยมีนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
487540_1508035536168485_5436309103874723953_n