ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวนางสาววัณนิษา

Hits: 363

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้รับการประสานจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี ขอให้ลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนางสาววัณนิษา ลิ่มวรพันธ์ อายุ 43 ปี มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องรับภาระดูแลบุตร 2 คน ที่อยู่ในวัยเรียน
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนวัดบางคูวัด ที่วัดบางคูวัด ปรากฏว่าพบนางสาววัณนิษา ลิ่มวรพันธ์ อายุ 43 ปี กำลังเตรียมงานการสวดพระอภิธรรมศพของมารดา เนื่องจากมารดาเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง นางสาววัณนิษาฯ มีความพิการทางการเคลื่อนไหว (อัมพฤกษ์นั่งรถเข็น) ได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน ไม่ได้ประกอบอาชีพ แยกทางกับสามี มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือเด็กหญิงธนชนก เดชบัณฑิต อายุ 11 ปี และเด็กหญิงปาริฉัตร์ เดชบัณฑิต อายุ 10 ปี ทั้งคู่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดบางคูวัด ผลการเรียนดี พฤติกรรมดี ทางโรงเรียนฯ กำลังพิจารณาหาทุนการศึกษาจากบริษัทเอกชน เพื่อช่วยเหลือเด็ก เบื้องต้น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครบครัว จำนวน 2,000 บาท แล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้ให้กำลังใจและคำแนะนำการดำเนินชีวิต การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำมาประกอบอาชีพ พร้อมจะประสานบริษัทเอกชน เพื่อหางานสำหรับคนพิการให้แก่นางสาววัณนิษาฯ ต่อไป