ลงพื้นที่ มอบเงินสงเคราะห์เเละฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 2 ราย

Hits: 267

วันที่ 14 มกราคม 2559 พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมาย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ จ.ปทุมธานี พร้อม อพมฺ ในพื้นที่ ลงพื้นที่ มอบเงินสงเคราะห์เเละฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 2 ราย รายละ 2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน) ในพื้นที่ อ. คลองหลวง เเละ อ. เมือง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่าใช้จ่ายในครอบครัวเบื่องต้น