เข้าร่วมสัมนาสร้างเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

Hits: 300

วันที่13-15 มกราคม 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้ นายธนพงษ์ ทนุเสริม นิติกร เข้าร่วมสัมนาสร้างเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการแจ้งเรื่องราวการทุจริตคอน์รัปชั่น ใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
12509575_1508177932820912_3645490359734454613_n

12573053_1508177929487579_4634898154694387048_n