ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาจังหวัดปทุมธานี

Hits: 396

วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาจังหวัดปทุมธานี โดยพันตำรวจเอกวารินทร์ ทองตรา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ตำรวจ อาจารย์จากสถาบันการศึกษา ซึ่งจากการดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันมาตลอดในปี2558 ที่ผ่านมาโดยการใช้มาตรการต่างๆ การจัดชุดเฝ้าระวังนักเรียนตีกัน รวมทั้งการจัดโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม จำนวน 2 รุ่น เพื่อปรับพฤติกรรม สร้างความสามัคคีในกลุ่มเป้าหมาย ผลปรากฎว่าสถิติการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาจังหวัดปทุมธานี ลดน้อยลง