ประชุมหารือกับรพ.ปทุมธานี เรื่อง งานคนพิการและงานผู้สูงอายุ

Hits: 297

วันนี้ 20 ม.ค.59 ศบก.จ.ปทุมธานีมอบหมายจนท.เข้าร่วมประชุมหารือกับ รพ.ปทุมธานี เรื่อง งานคนพิการและงานผู้สูงอายุ ในประเด็นต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนสิทธิรักษาพยาบาลคนพิการการจัดตั้ง ศบก.ทั่วไป การตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องกายอุปกรณ์ การจ้างงานคนพิการภาครัฐ และการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการฯ หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทน รพ.ปทุมธานี งานเวชกรรม งานกลุ่มผู้สูงอายุ งานสังคมสงเคราะห์ และผู้แทนจากคนพิการ โดยมี พญ.บุญรักษ์ ณ ลำพูน เป็นประธานการประชุม