โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และบำรุงทุกข์บำรุงสุข สร้องรอยยิ้มให้ประชาชน

Hits: 374

สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้หมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมงานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และบำรุงทุกข์บำรุงสุข สร้องรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ วัดทองสะอาด ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมกัน ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้จัดบูธให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหาทางสังคม และให้คำปรึกษา อาทิ การจดทะเบียนคนพิการ การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น