พมจ.เป็นประธานเปิดงานในพิธีส่งมอบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

Hits: 422

วันที่ 21 มกราคม 2559 นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้เป็นประธานเปิดงานในพิธีส่งมอบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผอ. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี นายก อบต คลองสาม ประธานศูนย์ฯ และชมรมผู้สูงอายุ รวมงาน 200 คน