เยี่ยมผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องบ้านพักอาศัย ของ นางสาวเมขลา เผือกทอง

Hits: 242

วันที่ 21 มกราคม 2559 นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องบ้านพักอาศัย ของ นางสาวเมขลา เผือกทอง อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11/2 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ดินของที่ราชพัสดุ ที่นายจ้างของบิดามารดาเช่าและปลูกบ้านให้พักอาศัย ผู้เดือดร้อนอาศัยอยู่คนเดียว บิดา มารดา เสียชีวิตหมดแล้ว สภาพบ้านโดนปลวกกิน พุพัง พื้นบ้าน ฝาบ้าน บันได หน้าต่าง หลุดร่วง เดินได้เป็นบางแผ่นไม้กระดาน ประกอบกับ ผู้เดือดร้อนไม่มีงานทำ เบื้องต้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการช่วยเหลือค่าครองชีพเบื้องต้น และประสานจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือต่อไป