ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2559

Hits: 260

วันนี้ (22 ม.ค.58) นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อ รับทราบสถานการณ์การค้ามนุษย์ของจังหวัด ปทุมธานี ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งเรื่องของการค้ามนุษย์ แรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง