ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

Hits: 314

วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ ห้องสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อมูลครอบครัวของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 38 ราย ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กทั้ง 38 จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้