เยี่ยมเเละให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่เด็กชายอิทธิพล พันธ์คำ

Hits: 261

วันที่ 25 มกราคม 2559 นางทองพิณ ขันอาสา นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี เเละ นางรุ่งทิวา สุดแดน พมจ.ปทุมธานี เข้าร่วมเยี่ยมเเละให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่เด็กชายอิทธิพล พันธ์คำ นักเรียนชั้น ป.4 อายุ 10 ปี พิการ (ไม่มีแขนทั้งสองข้าง) ตั้งแต่กำเนิด และเด็กหญิงราญา วันทา นักเรียนชั้น ป.4 อายุ 10 ปี พิการขาลีบอ่อนแรงเดินไม่สะดวกตั้งแต่กำเนิด ซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนทั้งสองคนมีฐานะยากจน ในเบื้องต้นทางโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน โดยเด็กทั้งสองคนเรียนหนังสือเก่ง ช่วยเหลือตัวเองได้ คัดลายมือโดยใช้เท้าได้อย่างสวยงาม อีกทั้ง เด็กชายอิทธิพล พันธ์คำ ได้เคยร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อฉลิมพระเกียรติ ฯ กับลุงที่จังหวัดนครนายก ด้วย