ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การวิเคราะห์ และเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด

Hits: 363

วันที่ 27- 29 มกราคม 2559 นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวนะพร โพธิ์มณี นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การวิเคราะห์ และเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด มีความรู้ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัดและเฝ้าระวังปัญหาสังคมในพื้นที่ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯโดยมี นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายการวิเคราะห์ และเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด
12565496_1512165465755492_7042535831076573101_n

12592320_1512165442422161_5344072164685742307_n

12631544_1512165435755495_6365618616142311267_n

12647335_1512165472422158_4727157348756068075_n