เยี่ยมและสอบสภาพความเป็นอยู่ ของ นายชูเกียรติ ทองคำขาว

Hits: 370

วันที่ 29 ม.ค.2559 นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบให้ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมและสอบสภาพความเป็นอยู่ ของ นายชูเกียรติ ทองคำขาว อายุ 31 ปี 5 เดือน คนพิการอัมพาตท่อนล่าง อยู่บ้านเลขที่ 25/8 ถ.สายวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี ซึ่งเป็นคนพิการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินช่วยเหลือรายเดือนตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2555 เดือนละ 2,000 บาท โดยสั่งจ่ายเป็นธนาณัติ ให้แก่ พมจ.ปทุมธานี เพื่อมอบเป็นเงินสดให้แก่ นายเวียงชัย ผู้เป็นบิดา เป็นรายเดือน ซึ่ง กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แจ้งขอให้ สนง.พมจ. รายงานสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของ นายชูเกียรติและครอบครัว ให้ทราบเพื่อประกอบราชวินิจฉัยในการพระราชทานเงินช่วยเหลือดังกล่าว ทั้งนี้ ศูนย์บริการจักได้รายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วน เพื่อจังหวัดจักได้รายงาน กองราชเลขาฯ ต่อไป12646972_1513115708993801_7834639834891680116_n

12661949_1513115842327121_8961597217766974304_n

12662576_1513115802327125_2218700512330160972_n

12662683_1513115835660455_3643420794077594707_n

12669473_1513115818993790_198282529523912912_n