พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ให้กำลังใจ กลุ่มปทุมรัตน์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV

Hits: 293

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้ไปให้กำลังใจ กลุ่มปทุมรัตน์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ให้มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้แจ้งสิทธิที่พึงได้รับ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งกลุ่มปทุมรัตน์ ให้ความสนใจ มีการซักถามสิทธิต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางได้ดูแลตนเองและครอบครัว
12647313_1513124198992952_2013082415553022787_n

12654463_1513124172326288_826482322121472079_n

12661905_1513124255659613_7950255349611230464_n