เข้าร่วมรับการตรวจติดตามจากคณะอนุกรรมการประเมินและติดตามผลการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครั้งที่2/2559

Hits: 404

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการตรวจติดตามจากคณะอนุกรรมการประเมินและติดตามผลการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครั้งที่2/2559 โดยนางธิดา ศรีไพพรรณ์ ประธานอนุกรรมการ นางญาณี เลิศไกร รองประธานอนุกรรมการนำทีมตรวจ และติดตามการดำเนินงาน ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เพื่อประเมิน รับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานการคุ้มครองดูแลคนไร้ที่พึ่ง เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการคุ้มครองดูแลคนไร้ที่พึ่งอย่างเหมาะสมต่อไป
12592541_1513125085659530_2036044836544773833_n

12642427_1513125092326196_6752852542859825139_n

12654440_1513125115659527_2606193708731329994_n