การประชุมเปิดตัวและแนะนำโครงการนำร่องArea BCM

Hits: 508

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมการประชุมเปิดตัวและแนะนำโครงการนำร่องArea BCM ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี โดยท่านนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุม สวนอุตสาหกรรมบางกะดีจังหวัดปทุมธานีได้รับการคัดเลือกจากสนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นพื้นที่นำร่องโครงการนำร่องการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจในระดับพื้นที่(Area Business Continuity Management:Area BCM)เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการแบบองค์รวม ช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความต่อเนื่องของธุรกิจในพื้นที่ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง หรือฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นภัยธรรมชาติ
1910519_1513901315581907_6511217199023018088_n

12644806_1513901212248584_293288471579067612_n

12662595_1513901588915213_8550736564400276317_n

12670409_1513901345581904_8608551753130893515_n

12687950_1513901322248573_2528895428553481438_n