ประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนทั้ง 7 อำเภอ

Hits: 509

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจัด12508987_1513901825581856_7856787350781010073_n

12642459_1513901902248515_7589113190306020623_n

12651099_1513901868915185_6015062635449002108_n

12661981_1513901855581853_6061778487560125784_n

12670319_1513901832248522_7573043247772427965_n จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี