จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2559

Hits: 395

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2559 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2558 และแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2559
942854_1515897352048970_742532244636670186_n

12661847_1515897382048967_8713963849195598557_n

12717253_1515897465382292_5819281432944738276_n

12717640_1515897485382290_6062457285774655885_n