ชมรมเครือข่ายฅนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมในกิจกรรม”ปั่นบอกรักให้สนั่น ที่สนั่นรักษ์”

Hits: 602

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 น. นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกับชมรมเครือข่ายฅนจักรยานอาสาพัฒนาเมืองปทุมในกิจกรรม”ปั่นบอกรักให้สนั่น ที่สนั่นรักษ์” โดยได้ปั่นจักรยานไปมอบความสุขและมอบความรักให้เด็กๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต โดยการมอบเงินบริจาค ขนม และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสำหรับเด็ก
12371235_1517087118596660_7371497769685298886_o

12657407_1517086971930008_4200615940379934482_o

12694709_1517086858596686_7824923243086191794_o

12694834_1517086925263346_5339972423425452878_o

12694987_1517086865263352_138420285648371442_o

12697288_1517086968596675_5047894644453769674_o

12697478_1517086961930009_8875739682916692692_o

12698168_1517087105263328_6715204402050763256_o

12698653_1517086928596679_6715690395694727495_o

12715991_1517087151929990_5981349124924563116_o

12716370_1517086861930019_7562590570303214944_o

12719534_1517086935263345_4369653501729112051_o

12747256_1517087165263322_3655870704957747125_o

12747277_1517087108596661_936375706333295243_o