พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

Hits: 692

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน และวัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน