พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีเข้าลงนามถวายพระพร

Hits: 394

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (นางรุ่งทิวา สุดแดน) เข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายสุรชัย ขันอาสา) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี(นางทองพิน ขันอาสา)และร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมหาราชวัง