งาน อุทยานรีไซเคิล และSE(Social Enterprise)เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการ

Hits: 517

วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น.
นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดงาน อุทยานรีไซเคิล และSE(Social Enterprise)เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดย นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นผู้กล่าวรายงาน นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหน.หน่วยงานสังกัดกระทรวงพม.ในจังหวัดปทุมธานี หน.หน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมให้การต้อนรับและบูรณาการขับเคลื่อนงาน กิจกรรมในงาน พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว กล่าวสัมโมทนียกถา แสดงเจตนารมณ์ให้การสนับสนุนโครงการอุทธยานรีไซเคิล อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ร่วมลงนามMOU กับบริษัทวงษ์พาณิชย์(ดร.สมไทย วงษ์เจริญ) บริษัทบางกอกกล๊าส วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต เทศบาลตำบลธัญบุรี และรับมอบวัสดุรีไซเคิลจากเครือข่าย อพม.กรุงเทพมหานคร อพม.จ.นนทบุรี อพม.จ.ปทุมธานี