จัดระเบียบขอทานพร้อมกันทั่วประเทศ ครั้งที่7

Hits: 513

ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีโดย นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีเปิดการระหว่างวันที่7-11มีนาคม2559 โดยได้เริ่มจัดระเบียบขอทานพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคม2557จนถึงปัจจุบันจำนวน6ครั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจผลงานจัดระเบียบขอทานเข้าเป้าจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการแก้ปัญหาขอทานมาโดยตลอด ในปี2558 ได้จับกุมขอทานจำนวน 48รายเป็นขอทานไทย 27รายขอทานชาวกัมพูชา21ราย โดยขอทานกัมพูชาได้ผลักดันกลับประเทศ ส่วนขอทานไทยได้นำเข้าสถานสงเคราะห์และเข้าโครงการปทุมธานีโมเดลเพื่อฝึกอาชีพและเยียวยาก่อนคืนกลับสู่สังคม และในครั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดจัดระเบียบขอทานทั่วประเทศพร้อมกัน ครั่งที่7 ในระหว่างวันที่7-11มีนาคม2559 ดังนั้นเพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายจับกุมอย่างจริงจัง ซึ่งนำไปสู่การคุ้มครองช่วยเหลือ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบการนำคนมาขอทานและสร้างพลังให้ผู้ปฎิบัติงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาขอทานให้หมดสิ้นไป นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัดปทุมธานีได้เป็นประธานปล่อยแถวจัดระเบียบขอทานและขบวนรถ เวลา09.30น.ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตามแผนที่กำหนดบริเวณสะพานลอย ตลาดนัดและหน้าห้างสรรพสินค้าเพื่อดำเนินการจับกุมขอทาน และดำเนินการจัดทำประวัติ ตรวจสุขภาพ คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และส่งเยียวยาทั้งทางร่างกาย จิตใจก่อนส่งคืนครอบครัวต่อไปIMG_9668 IMG_9672 IMG_9674 S__15089673 S__15089674 S__15089675 S__15089676 S__15089677 S__15089678 S__15089679 S__15089680 S__15089681 S__15089682 S__15089683 S__15089684 S__15089685 S__15089686 S__15089687 S__15089688 S__15089689 S__15089690 S__15089691 S__15089692 S__15089693 S__15089694 S__15089695 S__15089698 S__15089699 S__15089701 S__15089702