ประชุมเสริมสร้างเครือข่ายในชุมชนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Hits: 485

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางปณิชา วุฒิธรรมทวี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการเป็นประธานในพิธีเปฺิดการประชุมเสริมสร้างเครือข่ายในชุมชนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมปทุมชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวั1912338_1523749951263710_440592542215654150_n 1913632_1523750054597033_8897016895501782279_n 10288796_1523750121263693_8101804510903624125_n 12800190_1523750194597019_184043101377314550_n 12801203_1523750094597029_1629457327760029537_n 12801435_1523750034597035_8523040484016877972_n 12802917_1523750144597024_5615226825398453318_n 12806186_1523750071263698_8020283372303152104_n 12809592_1523750254597013_8430635681071614455_n 12814756_1523749961263709_3100952345064743862_n 12821510_1523750171263688_3879848432460479405_nดปทุมธานี และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานีและสถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้