ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Hits: 455

วันที่ 14 มีนาคม 2559 สนง.พมจ.ปทุมธานี โดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปทุมธานี ได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและพิจารณาการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ครั้งที่ 1/2559 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดย พิจารณาโครงการจำนวน 1 โครงการ และเงินกู้จำนวน 42 ราย

600427_1525570444414994_8430065764190653956_n 943857_1525570377748334_1158622961598045140_n 1453240_1525570354415003_9016575094846947447_n 1653881_1525570424414996_1543858285067806004_n 10372062_1525570347748337_1200844522614035596_n 12670770_1525570477748324_813682803936609020_n